7/22/2019

KONUK YAZI : MUHAMMEDİ HAKİKAT

(A Turkish-language guest post by a dear departed friend)      


 Metin ÖNDER
(19542019)
(Nur içinde yatsın. Ruhuna Fatiha)Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salat etmektedirler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve içtenlikle selam verin.
Kuran 33/56.
O hevadan (kendi nefsinden) söylemiyor.
—Kuran 53/3.

Allah’ın salât ve selamı, Peygamber Efendimize ve onun âl ve ashabı üzerine olsun.

Peygamber efendimizin mübarek sözleri için güvenilir bir kaynak aradığımız zaman, karşımıza büyük özverilerle ve olağanüstü bir titizlikle hazırlanmış, İslam âlimlerinden tam bir kabul gören Kütüb-i Sitte çıkıyor. Bu altı temel hadis kaynağında, konulara göre gruplandırılmış binlerce hadisin mevcut olduğunu görüyoruz.
Hadisler, İslam’ın temel konuları hakkında Peygamber Efendimizden gelen aydınlatıcı bilgiler ve davranışlar. Hadisleri detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman, “sadece Kuran bize yeter” diyerek, Peygamber’i Allah’tan ayırmaya çalışanların nasıl bir yanlış içinde oldukları daha iyi anlıyoruz. İslam’ı nasıl yaşamamız gerektiğinin, ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğinin bütün detayları, hadislerde. Kuran’ın pek çok ayetinin nasıl anlaşılması gerektiğinin izahları da hadislerde.
Peki, sadece bu kadar mı? Yani hadisler, sadece İslam’ın temel konularında salt bir bilgi mi? Biraz dikkatli olunursa hadislerin aynı zamanda, âlemlere rahmet Peygamber efendimizin bizatihi kendisi hakkında, bazen açık, bazen de dolaylı bir bilgi olduğu ortaya çıkıyor.
Hz. Peygamber bizim gibi bir insan mıdır? Yoksa bizden farklı mıdır? Eğer farklıysa bu farklılık nasıl bir farklılıktır. Tasavvuf çevrelerinde bir ayna sembolü vardır. Bir aynadır bu âlem, her şey Hak ile kaim / Muhammed aynasından Allah görünür daimmısralarını doğru çıkartacak bir bilgi, hadislerde var mıdır?
Konuyu biraz netleştirmek için, belli bir konudaki birkaç ana hadisi ele alalım, mesela ‘büyük günahlar’ hadisleri:
  •      ResulullahAS’a bir adam büyük günahların neler olduğunu sormuştu, şöyle cevap verdiler:”Onlar dokuzdur!” buyurdular ve saydılar: “Şirk, sihir, insan öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, namuslu kadınlara iftirada bulunmak, anne ve babaya haksızlık, kıbleniz olan Beytül-Haram(da günah işlemey)i sağlığınızda ve ölümünüzde helal addetmek.” [Ebu Davud, Vesaya 10]

  •           Dedim ki: “Ey Allah’ın Resulü! Allah nezdinde en büyük günah hangisidir?” “Seni yaratmış olan Allah’a eş koşmandır!” buyurdular. “Sonra hangisidir?” dedim. “Seninle birlikte yiyecek diye, evladını öldürmendir!” buyurdular. Ben yine: “Sonra hangisidir?” dedim. “Komşunun helalliği ile zina etmendir!” buyurdular.” [Buharî, Edeb 20; Müslim, İman 141]

  •         “ResulullahAS: “Kişinin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır” buyurmuşlardı. Orada bulunanlar: “Hiç kişi anne ve babasına söver mi?” dediler. “Evet! Kişi, bir başkasının babasına söver, o da bunun babasına söver; annesine söver, o da bunun annesine söver!” buyurdular.” [Buhârî, Edeb 4; Müslim, İman 146]

Bu üç hadisin ilkinde sayılan büyük günahların bazıları, ikinci ve üçüncü hadiste yok, İkinci ve üçüncüdeki günahların bazıları da ilkinde yok. Âlimler, hadislerde toplam 17 büyük günahın zikredildiğini bildirmekteler.
Peygamber Efendimizin değişik zamanlarda farklı büyük günahlara vurgu yapması, anlaşılması neredeyse imkânsız hakikatinden kaynaklanmaktadır. O etrafındaki insanların zâhir-bâtın, geçmiş-gelecek her şeyini gördüğü için, yerine göre farklı vurgular yapmaktadır. Bilhassa 3. hadiste, kendisine bir soru sorulmadan büyük günahlara, oradan da küfür etme günahına girdiğine göre, etrafında bir veya birkaç küfürbaz var demektir. Aşağıdaki hadiste bu, daha da belirginleşmektedir.
ResulullahAS: “Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi?” buyurmuş ve bunu üç kere tekrar etmişlerdi. “Evet!” deyince: “Allah’a şirk koşmak, anne ve baba haklarına riayetsizlik, cana kıymak!” buyurdular. Bu sırada dayanmış durumda idi, yere oturup “Haberiniz olsun! Yalan söz, yalan şahitlik!” dedi ve bunu o kadar tekrar etti ki, “Keşke kesse artık!” temennisinde bulunduk. [Buhârî, Şehadat 10; Müslim, İman 143]

Burada da yine kendisine bir soru sorulmadan büyük günahlara girmesi ve yalan söz ve yalancı şahitlik üzerine, etrafındakileri bıktıracak kadar vurgu yapması, o anda etrafında yalancılığın kendisini kuşattığı birileri olduğuna işaret ediyor. Peki, neden o kişiye doğrudan söylemiyor? Bu da Peygamber efendimizin kimselerde bulunmayan eşsiz ahlakının ayrı bir güzelliği: Toplum içerisinde utandırmıyor, deşifre etmiyor.
Hz. Peygamber bir postacı mıdır? Yoksa
bizlerden çok çok farklı bir zat mı?
Bu özelliği, yani Peygamber Efendimizin etrafındaki herkesi evvel-ahir, zâhir-bâtın her şeyiyle bildiğini, diğer konulardaki hadislerde de fazlasıyla görüyoruz.
ResûlullahAS şöyle buyurdu: “(Geçmiş) ümmetler bana gösterildi. Peygamber gördüm, yanında üç beş kişilik küçük bir grup vardı. Peygamber gördüm, yanında bir iki kişi bulunuyordu. Ve peygamber gördüm, yanında kimsecikler yoktu. Bu arada önüme büyük bir kalabalık çıktı. Kendi ümmetim sandım. Bana ‘Bunlar Mûsâ’nın ümmetidir, sen ufka bak!’ dediler. Baktım; (çok) büyük bir karaltı. ‘İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinden hesapsız-azapsız cennete girecek yetmiş bin kişi vardır’ dediler.”
Söz buraya gelince, PeygamberAS kalkıp evine gitti. Oradaki sahâbîler bu hesapsız-azapsız cennete girecek yetmiş bin kişinin kimler olabileceği hakkında konuşmaya başladılar: Kimileri, “Bunlar peygamberin sohbetinde bulunanlar olmalıdır” derken, kimileri, “Bunlar İslâm geldikten sonra doğup, şirki tanımamış olanlardır” dediler. Daha başka birçok görüş ileri sürenler oldu.
Onlar bu meseleyi tartışırken PeygamberAS çıkageldi. “Ne hakkında konuşuyorsunuz?” diye sordu. “Hesapsız-azapsız cennete gireceklerin kim oldukları hakkında konuşuyoruz,” dediler.
Bunun üzerine NebiSAV:
“Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir” buyurdu.
Ukkâşe İbni Mihsan yerinden fırladı ve: Beni de onlardan kılması için Allah’a dua et (Yâ Resûlallah)! dedi. PeygamberAS de: “Sen onlardansın!” buyurdu.
Sonra bir başka kişi daha kalktı ve: “Beni de onlardan kılması için dua buyur,” dedi. PeygamberAS bu defa:
“Fırsatı değerlendirmekte Ukkâşe senden önce davrandı” buyurdu. [Tirmizî, Kıyamet 16]

Burada dikkat edilmesi gereken şey, Hz. Peygamber’in Ukkâşe için anında “sen onlardansın” demesi, hadiste ismi geçmeyen diğer kişiye de nazikçe onlardan olmadığını belirtmesidir. Kişilerin Levh-i Mahfuzlarını görüyor ve söylüyor.

Aşağıdaki hadiste ise kendi mübarek ağzından bu özelliğini öğreniyoruz:

PeygamberAS: “Namaz saflarını doğrultunuz. Zîra ben sizleri arkamdan da görüyorum” buyurmuştu. [Buhârî, Ezan 71]

Kavram olarak tam mânâsıyla nedir Muhammedi hakikat? Hz. Peygamber, Cebrail’den aldığını insanlara duyuran görevini tamamlamış bir postacı mıdır? Yoksa bizlerden çok çok farklı bir zat mı?

Bunu idrak etmek için aşağıdaki kutsi hadisi bilmek ve kabul edebilmek gerekiyor. Bunu sözde değil de özde kabul edebilmek demir leblebi yemek gibi bir şey.

ResûlullahAS buyurdular ki: “Allah Teâla hazretleri şöyle ferman buyurdu:
“Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım (aynî veya kifaye) şeyleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi, artık ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı (aklettiği kalbi, konuştuğu dili) olurum. Benden bir şey isteyince onu veririm, benden sığınma talep etti mi onu himayeme alır, korurum.” [Buhârî, Rikaak 38]

Sır burada. Allah bir kulunu severse, onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olurmuş. Allah’ın bir kulunu sevmesi için, kulun ne yapması gerektiği, hadisin içinde. O kişi artık Allah’la görür, Allah’la duyar, Allah’la bilirmiş. Kişi konuşan Kuran olurmuş. Âlemlere rahmet Peygamber efendimizin ruhaniyetine yakın bir ruhaniyete sahip olurmuş. Muhammedi hakikat zuhur edermiş.  

Bunu da en iyi başarmış olan, Hz. Peygamber'dir. Bunun içindir ki, Peygambersiz Allah'a gidemezsiniz. 

Bu, en büyük sır. Habib-i Kibriya (Allah’ın en büyük sevgilisi), Resuller Sultanı, efendiler efendisi, âlemlere rahmet Peygamber Efendimizin hakikati.

Hadiste özel bir insandan bahsedilmiyor. Allah, her insana şah damarından daha yakın (Kuran 50/16). Herkes Allah’la beraber, fakat çoğu bundan gafil. Farzlar, nafileler ve güzel ahlakla amel etmek, Peygamber’in sünnetine uygun yaşamak, temel gereklilikler. Yoksa bu fetih herkese açık, herkeste bu potansiyel var.


Allah’ım; meleklerin, peygamberlerin, resullerin ve bütün halkın salâvatları, İki Cihan Güneşi Efendimiz Hz. Muhammed’e ve onun âl ve ashabına olsun.

ON MARRIAGE

A correspondent from the Netherlands has asked about marriage, adding that years of conditioning goes into wanting illicit sex and that the whole of Western society promotes lust and illicit sex. My reply may prove to be of more general interest, so I am posting it below, in slightly edited and expanded form.


To answer your questions first, I have been married for many years. Marriage is not just about sex. It is a lifelong commitment to a significant other, it is being a “friend for life” (Tr. hayat arkadaşı). If you want a definition of that, it means helping and supporting each other against the hardships of life. So if/when physical attraction fails (which will happen anyway if you live long enough), the feelings you have for each other, or even having gotten used to each other, will suffice.
Marital life can be very sweet. The Koran states this in a sublime way: “God has placed affection and mercy between you” (30:21); “you are garments for one another” (2:187).
On the other hand, marriage is not always smooth sailing. You are bound to hit rough waters from time to time. The important thing is to survive such storms without sinking the ship. This is where patience is needed. As the song goes:
I never promised you a rose garden
Along with the sunshine
There’s got to be a little rain sometimes.
God says in the Koran: “Do not (even) approach fornication/adultery” (17:32). The gist of this is expressed in the saying: “First you wed them, then you bed them.” Human beings have not been able to find a better arrangement than marriage for sexual relationships. When you engage with another, what is termed “the rights of others” (kul hakkı) comes into play. This covers not just human rights, but the rights of all beings; it includes animals, plants... even the can or stone on the street that you needlessly kick.
God will forgive us for the rights He has over us (other than denying God or God’s Unity). But He says, “Don’t come to Me with the rights of others.” For that, you have to obtain the well-wishing/forgiveness of the Other(s) involved. So when you enter such an intimate relationship as sex with a human being, violating the rights of another can lead to the most serious consequences. But without a moral compass, you cannot tell what is right from what is wrong.
“The rights of others” includes animals, plants... even the can or stone on the street that you needlessly kick.
If you haven’t seen the “Flatliners” movies (both the old version and the more recent remake), I suggest you watch the last one (or both). They contain some very good examples of kul hakkı.
The Base Self can be tamed. But it cannot, unless the two urges of Illicit Lust (extramarital and premarital sex) and Illicit Gain are curbed. This is not generally known, even among spiritual adepts. As Master Kayhan said, “you won’t find any of this in any books.”
So, here’s a Turkish saying: “Whatever you cut from your losses counts as profit” (zararın neresinden dönsen kârdır). Promise God not to do it again, marry your partner, and prepare to face what life has in store for you. Don’t delay.
Eating little (especially, not eating meat) will rein in lustful feelings. If someone else excites you, turn immediately to your spouse to satisfy your lust. It doesn’t matter that they’re not Muslim. If you’re able to provide them with a good example of what a Muslim should be, they will come around of themselves.
That’s what Master Kayhan would say.

The linked fingers symbolize the rings that are interlocked, and vice versa.

4/28/2019

FROM MODERN PHILOSOPHY TO SUFISM: MERLEAU-PONTY, CORBIN


“He it is who [wishes to] lead you out of darkness into light.”
God (57:9)
“God has seventy veils of light and darkness; were they to be removed, the Glories of His Face would burn away everything perceived by the sight of His creatures.”
— The Prophet
(Muslim, Iman 293; Ibn Majah, Muqaddima 13.)


(We continue our discussion of modern philosophy, referring back to Heidegger where necessary.)

Merleau-Ponty and the Primacy of Perception

Martin Heidegger’s Dasein (“There-being”, the name of the “essence” of the human being in general) tells us next to nothing about how co-presence and being-in-the-world result in consciousness of what is present. The French philosopher Maurice Merleau-Ponty aimed to fill this gap, focusing on the importance of cognitive science (psychology and neuroscience). Among philosophers, he was one of the most scientifically minded.

Merleau-Ponty wants to resolve the apparent dichotomies of two opposing camps. Objectivism places the subject into the world. In the early Husserl’s transcendental subjectivism, the world is located in the subject. For Merleau-Ponty, the body has the property of being simultaneously both body-subject (which is the field of psychology) and body-object (the field of neurophysiology). The body-subject is Merleau-Ponty’s alternative to Descartes’ “thinking ego,” or the mind/body distinction. To paraphrase Wikipedia, in this view “Consciousness, the world, and the human body as a perceiving thing are intimately intertwined and mutually ‘engaged.’”  

We perceive the world through our senses. If they are impaired, our knowledge of the external world is radically attenuated, even extinguished. And this is entirely in accord with the claim that a change in the mode of being results in a change in the mode of knowing.

Suppose we are placed in a dark room. Our knowledge of it will be very limited, until someone steps in and turns on the lights. A person with visual impairment will be in that state permanently. The situation is reversed for people with enhanced abilities. Just the 
other day, the case of a boy who could see in total darkness was in the news. (This also raises the interesting question of how such a thing can even be possible.) If we are placed in the dark room together, that boy’s knowledge of the room will definitely be superior to 
ours.

Phenomena, then, are not unchanging objects of scientific study, but a correlate of our body and its sensory-motor functions. Merleau-Ponty’s concept of “flesh” unites the perceiver and the perceived, subject and object: for him, nature is the matrix, or flesh, in which 
the flesh of the body and “the flesh of the world” are conjoined and interdependent.

In our day, we can say that higher states of consciousness correspond to elevated states of reality. Psychology professor Charles Tart once published an article called “States of Consciousness and State-Specific Sciences.” It is in this sense that the Heideggerian* 
maxim: “Each mode of being requires its own mode of understanding/knowledge,” needs to be understood. Consciousness studies (see e.g. this, this and this) have shown that what phenomenologists consider possible (philosophically) is, for those who have experienced alternate realities, actual.  

Henry Corbin: From Heidegger to Suhrawardi and Mulla Sadra  
Henry Corbin was a 20th-century scholar, theologian and philosopher. In recent years, Tom Cheetham (not to be confused with Heidegger scholar Thomas Sheehan) has led to a revival of interest of Corbin’s work. Cheetham has written a series of appreciative books about Corbin, in which he has made Corbin’s scholarly language more accessible to a wider audience.
What Corbin realized was this: Modern philosophy, in the person of Heidegger, was struggling to rediscover concepts and categories used by Islamic sages hundreds of years ago. The problem was that, since Heidegger recognized only the existence of the physical world, their application was misplaced and insufficient.
For Heidegger, metaphysicswhich he detested—was Platonism. Hence, Heidegger's attack on metaphysics was also an attack on Platonism. For Corbin, who was himself a Platonist, this view could never be acceptable. He says he “turned towards Sufism ... because I had been disappointed by Heidegger’s philosophy. This version of things is utterly false.”
Corbin saw that Suhrawardi in the 12th century, and Mulla Sadra in the 17th, had already accomplished what Heidegger was trying to do in the 20th, anticipating him by hundreds of years. Further, they had done so in a manner that Heidegger had not been able to, and in fact could never, achieve.
Like Heidegger, Corbin first studied at a Catholic school and then engaged with Protestantism. He became acquainted with Islamic mystics and Heidegger’s philosophy in roughly the same time frame. Somewhere around 1928, Louis Massignon gave him a copy of Suhrawardi’s Philosophy of Illumination (Corbin translates the title as “Oriental Theosophy”). For Corbin, a convinced Platonist, his encounter with Suhrawardi, “the imam (leader) of the Persian Platonists,” was decisive.
Corbin reads Heidegger’s Being and Time in 1930, and meets the famous philosopher in 1931. He pens the first translation of
Heidegger’s works into French, which is published in 1939 as What is Metaphysics? And it is in Heidegger’s hermeneutic (method of interpretation) that Corbin finds a key to unlocking the secrets of the Sufi sages: “Heidegger’s great merit will remain in his having centered the act of philosophizing in hermeneutics itself. ... philosophical hermeneutics is essentially the key that opens the hidden meaning (etymologically the esoteric) underlying the exoteric statement.”
Corbin’s major insight is that the mode of understanding of a human is “presenced” to that person’s mode of being. As Cheetham explains: “The Stations [of Sufism] are modes of being... The mode of being of the soul must change in order that it can be free for the other levels of presence.” (p. 53.) This is the same as saying that to each level of consciousness, there corresponds a different reality. Or if you wish, each level of consciousness is tuned to a different world, to a different facet of Totality. In Corbin’s own words, “Any change in the mode of understanding is necessarily concomitant with a change in the mode of being. The modes of being are the ontological, existential conditions of the act of ‘Understanding’, of the ‘Verstehen’, which is to say of hermeneutics. Hermeneutics is the definitive task set before the phenomenologist.”
Here we must remember the Saying of the Prophet: “The Koran has an exterior and an interior [meaning], and the interior up to seven interiors.” (In his Masnavi, 4:237, Rumi mentions a version of this Tradition.) The exterior, or apparent, meaning of the Koran can be understood by everyone. The first interior level, the immediate metaphorical sense, can also be grasped by most. The remaining interior meanings are understood according to the station, or level of being, one is in. Hence hermeneutics is a function of one’s mode of being: “like can only be known by like; every mode of understanding corresponds to the mode of being of the interpreter.” (Corbin, Man of Light, p. 145n3.)
At this point, it may be best to leave the word to Corbin. Excerpts (slightly edited) from his interview with Philippe Némo follow.
Nor is the bridge [between Heidegger and Islamic theological philosophy] difficult to find.  A while ago I mentioned Heidegger’s book on Duns Scotus.  We know, as Etienne Gilson has shown us, that Avicenna is a starting point for Duns Scotus’s thinking. Furthermore, thanks to the historians of the Toledo school in the 12th century we have a common Arabo-Latin philosophical vocabulary.
It would have been much more difficult to translate the vocabulary of a Suhravardî, an Ibn ‘Arabi, or a Mollâ Sadrâ Shîrâzî, etc… had I not already undergone a training in the acrobatics required to translate the extraordinary German vocabulary that one encounters in reading Heidegger.
There is a “zohûr”, the manifestation, the act of a thing revealing itself, appearing; “izhâr”, the act of making something appear, of making it manifest itself; “mozhir”, that which causes such a thing to manifest itself, “mazhar”, the form of manifestation, the form of epiphany; “mazharîya, the epiphanic function of a mazhar.  In Persian, there are terms such as hast-kardan “make-to-be”; hast-konandeh “that which makes-to-be”, hast-kardeh, hast-gardîdeh, “that which is makes-to-be, in itself”.  There is, of course, no need for me to sketch out the preliminaries of a dictionary here…
The term Kashf al-mahjûb, which signifies precisely “the unveiling of that which is hidden” [is] precisely the activity of the phenomenologist...
Kashf is the unveiling (Enthüllung: unveiling, revelation, Entdecken: uncovering) which causes the true meaning itself, initially occulted by that which is the apparent, to emerge into manifestation...
The Arabic term that corresponds most closely to the term “hermeneutics” [is] the term ta’wîl.  Etymologically, the word ta’wîl means to re-conduct something to its source, to its archetype”.
While following the example of the Heideggerian Analytic, I was drawn to explore hermeneutical levels that his program had not yet envisioned... the esoteric hidden beneath the phenomenon of the literal appearance of the [spiritual] tales and accounts related in Holy Books.
If there were no more than the merely historical, the Koran would have long since become a dead book.  Yet, to the contrary this book shall live till the day of Resurrection, and if it lives, it is by virtue of the spiritual hermeneutics that is forever unveiling its hidden meanings.
The key, continues Corbin, is the hermeneutic (interpretation). But although Heidegger discovered this method, Corbin does not share his worldview. He refuses to be limited to the world of the five senses, for the Eastern sages have dis-covered and revealed other worlds and interworlds.
The Illuminationist philosophers recognize two types of knowledge: formal, mediated knowledge (ilm sûrî), and presential knowledge (ilm hozurî), direct knowledge obtained by being present. Thus, their metaphysics (and that of Mulla Sadra) culminates in a metaphysics of Presence (hozûr). This requires immediate presence: the soul’s “act of presence” itself gives rise to the presence of things and renders them present to itself. They are no longer objects, but presences.
According to Corbin, two illuminations occur at once. The spiritual sun of Being shines upon the soul, and simultaneously, the soul illuminates the things which it reveals and which it reveals to itself as co-presences. The human presence, in enacting its own presence, renders other presences present to itself. It surrounds itself with other constellations of presences when it reveals itself to itself: it is present to other worlds in its being-there (Da-sein).

Being Beyond Death
Heidegger expounds a key element of his philosophy in his masterwork, Being and Time.* For Heidegger, locked as he is into the temporal finitude of the physical world, human beings can only look forward to “being-for-death” (Sein zum Tode). Man is “doomed to nothingness.” But for Iranian mystics such as the Sufi philosopher Suhrawardi or Mulla Sadra, “being for beyond-death” (Sein zum Jenseits des Todes) is possible, because they can conceive of the existence of the spirit, which does not die and survives bodily death.
According to Heidegger, two attitudes are possible in the face of death, which is imminent and inevitable for us all. The first, the authentic (roughly corresponding to sociologist David Riesman’s “inner-directed man”), is to aim at realizing all the possibilities our life and resources allow us. The other, the inauthentic (“outer-” or “other-directed man”), is to drown one’s fear of death in the multitude: to lose oneself in the empty talk and hubbub of daily life, to try to forget about death. The mood that awakens man and puts him face to face with nothingness is anxiety. If man can embrace his nothingness and come out on the other side intact, without being shattered, this will be his transcendence. One then has the possibility of existing as a completed whole. But this original anxiety, leading to facing one’s nothingness, comes only in rare moments; it is the privilege of a few elect.
Yet Heideggerian transcendence is incomplete: it is not concerned at all with the afterlife (Jenseits). Corbin finds this missing element in the Iranian thinkers: “What I was looking for in Heidegger and that which I understood thanks to Heidegger, is precisely that which I was looking for and found in the metaphysics of Islamic Iran.”
For the Sufi philosophers, the act of transcendence reveals a presence beyond death. The more intense the act of being, the act of existence, the more one is present to other worlds, and the more one’s being is absent to death. Heidegger’s transcendence is horizontal; that of the Eastern sages, vertical. The human being climbs the ladder of ascension from one stage to the next, is born into other worlds, becomes present at higher levels of Being—until the Origin, the Source of All, the Superreality of God, is reached. The archetype for this is, of course, the Ascension (miraj) of the Prophet.
Hence, let us take a closer look at Suhrawardi’s thought.

Suhrawardi’s Philosophy of Light
Let us first consider the following Verse from the Koran:
“God is the Light of the heavens and the earth... Light upon light (nûrun alâ nûrin)!” (24:35) Here,
“the Light” (al-Nur) is one of the 99 Beautiful Names of God.
The Prophet said: “God first created my Spirit, my Light, the Pen (of light), the Mind (Intellect). And He created everything else from that.”
A Holy Tradition explains this as follows: “I created Mohammed from the light of My Countenance.” As the Grand Saint Abdulqader Geylani has remarked, “The Mohammedan Spirit [which is also Light] is the essence of Becoming, the predecessor and origin of the universe.” This is called the Reality of Mohammed. It is not physical light, composed of photons (Ar. ziya, Lat. lumen), but spiritual, primordial or divine light (Ar. nur, Lat. lux). When God says “Let there be light” in the Bible (Hebr. yehi ‘or, Lat. fiat lux—Genesis 1:3), this is what is happening.
This all shows that Islam lends itself well to the development of a philosophy of light. And this is what Shihabuddin Yahya Suhrawardi, also known as “Shaykh al-ishraq” (the master of illumination), accomplished. (He is also called Suhrawardi maqtul (martyr), to distinguish him from another famed contemporary Sufi, Shihabuddin Abu Hafs Suhrawardi.)
In the Niche of Lights (Mishkat al-Anwar), the famous scholar Ghazzali (d.1111) dealt with the Light Verse (24:35) quoted above. About half a century later, Suhrawardi (d.1191) expounded an ontology of light in his Philosophy of Illumination (Hikmat al-Ishraq).  (See this article for a possible link between the two authors.)
Suhrawardi was not only a Sufi, but also a talented philosopher, which is why he was able to articulate his mystical experiences in philosophical terms. His explanations fall within the field of Neoplatonism, and his philosophy is a version of emanationism. (Emanation, meaning “to flow from” or “to pour forth or out of”, is how all things are derived from the first reality.) He made use of the Arabic Theology of Aristotle, a Neoplatonist treatise.***
Suhrawardi calls Avicenna’s Necessary Being, or God, “the Light of Lights” (nur al-anwar): “The True King is He who possesses the essence of everything but whose essence is possessed by none. He is the Light of Lights.” (Suhrawardi, Philosophy of Illumination (PI), p. 96.) From the  Light of Lights proceeds the Proximate Light or First Light, and from that, all other lights—everything that exists.
Reality proceeds from the Light of Lights and unfolds via the First Light and all the subsequent lights whose exponential interactions bring about the existence of all entities. As each new light interacts with other existing lights, more light and dark substances are generated. Light produces both immaterial and substantial lights, such as immaterial intellects (angels), human and animal souls. Light produces dusky substances, such as bodies. Light can generate both luminous [attributes], such as those in immaterial lights, physical lights or rays, and dark [attributes], whether it be in immaterial lights or in bodies (PI, 77.1–78.9). (SEP, 4.2.)
The First Light, we have already seen, is none other than the Light of Mohammed.
Suhrawardi is one of the Sufi-Islamic philosophers who anticipated Heidegger. As Toshihiko Izutsu  remarked:
Martin Heidegger’s understanding of “existence”, which he has reached in the latter phase of his career, is remarkably close and akin to the Oriental understanding. … basic ideas of Heideggerian metaphysics immediately evoke in our minds Suhrawardi’s idea of “reality” and “knowing” as presence (hudûr) and Light (nûr).
Yet the two definitely part from each other when Heidegger makes it clear that [Reason is the adversary of thinking]. (p. 105.)
It is noteworthy that Heidegger originally conceives of light as the enabler of knowledge and consciousness. Being is the primordial ‘light’ that enables all beings to shine forth, but it is not itself a being. In Plato’s Allegory of the Cave, the sun, for Heidegger, is a metaphor for Being. The sun is the light source that enables all beings to be, it makes possible all lighted beings, and the same holds for Being: “The basic condition for the knowledge of beings as well as for the understanding of being[ness] is: standing in an illuminating light.” (p. 106.) Here we cannot fail to recall the Light Verse in the Koran.
[Sidebar 1]
Robert Monroe and OOBEs
Part 1


OOBE (Out-Of-Body Experience) scene from Nightflyers (2018), S01E09.

Phenomenologists have conceived of other realities theoretically. We will now look at those who actually live these realities. In doing this, we are not going to take any “mushy-minded mystics” or eyes-on-the-sky philosophers as our example, but a very mundane, down-to-earth person, who had no previous knowledge or experience of, and so was entirely unprepared for, what was about to befall him.
Robert Monroe was a successful American businessman working in the broadcasting industry. In the spring of 1958, he began to experience painful cramps in his diaphragm and solar plexus, followed over the next few weeks by episodes in which he felt as if his body was shaking violently—though no shaking of the physical body actually occurred.
Let Monroe tell the rest:
Several months passed, and the vibration condition continued to occur. It almost became boring, until late one night when I was lying in bed just before sleep. The vibrations came and I wearily and patiently waited for them to pass away so I could go to sleep. As I lay there, my arm was draped over the right side of the bed, fingers just brushing the rug.

Idly, I tried to move my fingers and found I could scratch the rug. Without thinking or realizing that I could move my fingers during the vibration, I pushed with the tips of my fingers against the rug. After a moment's resistance, my fingers seemed to penetrate the rug and touch the floor underneath. With mild curiosity, I pushed my hand down farther.

My fingers went through the floor and there was the rough upper surface of the ceiling of the room below. I felt around, and there was a small triangular chip of wood, a bent nail, and some sawdust. Only mildly interested in this daydream sensation, I pushed my hand still deeper. It went through the first-floor ceiling and I felt as if my whole arm was through the floor. My hand touched water. Without excitement, I splashed the water with my fingers.

Suddenly, I became fully aware of the situation. I was wide awake. I could see the moonlit landscape through the window. I could feel myself lying on the bed, the covers over my body, the pillow under my head, my chest rising and falling as I breathed. The vibrations were still present, but to a lesser degree.

Yet, impossibly, my hand was playing in a pool of water, and my arm felt as if it was stuck down through the floor. I was surely wide awake and the sensation was still there. How could I be awake in all other respects and still "dream" that my arm was stuck down through the floor?

The vibrations started to fade, and for some reason I thought there was a connection between my arm stuck through the floor and their presence. If they faded away before I got my arm "out," the floor might close in and I would lose an arm. Perhaps the vibrations had made a hole in the floor temporarily. I didn't stop to consider the "how" of it.

I yanked my arm out of the floor, pulled it up on the bed, and the vibrations ended soon after. I got up, turned on the light, and looked at the spot beside the bed. There was no hole in the floor or rug. They were just as they always had been. I looked at my hand and arm, and even looked for the water on my hand. There was none, and my arm seemed perfectly normal. I looked about the room. My wife was sleeping quietly in the bed, nothing seemed amiss.
(Robert A. Monroe, Journeys Out of the Body (1972), pp. 25-26.)


Illicit Wealth and Illicit Lust
 Good deeds and bad deeds have their correlates in the spiritual world. Good deeds enhance one’s light, bad deeds darken it.
This is where the two great prohibitions of Illicit Gain and Illicit Lust (extramarital sex) come in. Endowed with conscious inner vision, Suhrawardi would have been depressed to “see” people unwittingly ruin their chances of spiritual ascent, their light darkened and mutilated at all the wrong places, their spiritual bodies bruised black and blue.

It is both easy and hard to become a Sufi saint. It is easy, if one can keep these two urges in check. The hard part is doing that. Once these two doors through which darkness can flood in are closed, there remains only to enhance one’s brightness. And this is accomplished through the Formal Prayer (salat, namaz). For as the Prophet said, “Formal Prayer is the Ascension (miraj) of the faithful.”

This does not occur in outer space. One does not even move from where one performs the Prayer. Rather, the ascent occurs in inner space, in the imaginal world. As one’s light is progressively increased, one moves higher and higher toward the summit of Unity—whether one is conscious of it or not. (In the vast majority of cases, one is not aware that one is ascending, but this is unimportant.)
[Sidebar 2]
Robert Monroe and OOBEs
Part 2At the beginning of 1944, following a heart attack, psychologist Carl Gustav Jung was able to observe the Earth from space in an OOBE, long before astronauts could. Jung writes:
“… I was high up in space. Far below I saw the globe of the earth, bathed in a gloriously blue light. I saw the deep blue sea and the continents. Far below my feet lay Ceylon, and in the distance ahead of me the subcontinent of India. My field of vision did not include the whole earth, but its global shape was plainly distinguishable and its outlines shone with a silvery gleam through that wonderful blue light. ... I could also see the snow-covered Himalayas, but in that direction it was foggy or cloudy. I did not look to the right at all. I knew that I was on the point of departing from the earth.
Later I discovered how high in space one would have to be to have so extensive a view—approximately a thousand miles! The sight of the earth from this height was the most glorious thing I had ever seen.”
(C.G. Jung, Memories, Dreams, Reflections (1961), p. 289.)
(An experience of this kind probably also accounts for the mystery of the map of Piri Re'is, which he drew in 1513. He depicted then-unknown parts of the Earth with uncanny accuracy, as if viewed from space.)

 
Monroe (continues):
Some four weeks later, when the “vibrations” came again, I was duly cautious about attempting to move an arm or leg. It was late at night, and I was lying in bed before sleep. My wife had fallen asleep beside me. There was a surge that seemed to be in my head, and quickly the condition spread through my body. It all seemed the same. As I lay there trying to decide how to analyze the thing in another way, I just happened to think how nice it would be to take a glider up and fly the next afternoon (my hobby at that time). Without considering any consequences—not knowing there would be any—I thought of the pleasure it would bring,

After a moment, I became aware of something pressing against my shoulder. Half-curious, I reached back and up to feel what it was. My hand encountered a smooth wall. I moved my hand along the wall the length of my arm and it; continued smooth and unbroken.

My senses fully alert, I tried to see in the dim light. It was a wall, and I was lying against it with my shoulder. I immediately reasoned that I had gone to sleep and fallen out of bed. (I had never done so before, but all sorts of strange things were happening, and falling out of bed was quite possible.)

Then I looked again. Something was wrong. This wall had no windows, no furniture against it, no doors. It was not a wall in my bedroom. Yet somehow it was familiar. Identification came instantly. It wasn’t a wall, it was the ceiling.

I was floating against the ceiling, bouncing gently with any movement I made. I rolled in the air, startled, and looked down. There, in the dim light below me, was the bed. There were two figures lying in the bed. To the right was my wife. Beside her was someone else. Both seemed asleep.

This was a strange dream, I thought. I was curious. Whom would I dream to be in bed with my wife? I looked more closely, and the shock was intense. I was the someone on the bed!

My reaction was almost instantaneous. Here I was, there was my body. I was dying, this was death, and I wasn’t ready to die. Somehow, the vibrations were killing me. Desperately, like a diver, I swooped down to my body and dove in. I then felt the bed and the covers, and when I opened my eyes, I was looking at the room from the perspective of my bed.

What had happened? Had I truly almost died? My heart was beating rapidly, but not unusually so. I moved my arms and legs. Everything seemed normal.
The vibrations had faded away. I got up and walked around the room, looked out the window, smoked a cigarette.
It was a long time before I had the courage to return to bed, lie down, and try to sleep.
(Robert A. Monroe, Journeys Out of the Body (1972), pp. 27-28.
How many people have awakened in hospital rooms to observe doctors below operating on their sedated bodies? How many people who lost a limb have felt the limb still in place (the “phantom limb” effect)? This changes everything.
Some scientists have theorized that the brain, the unconscious mind, creates a map of the human body and projects that, creating the false sensation that these things are real. They invent complicated mechanisms for how this can occur. Gurdjieff would have called this “the usual scientific sophistry.” These are as convincing as the “cycles of cycles of epicycles” invented by medieval scientists on the assumption that the sun and other planets moved around the Earth, that our planet was the center of the universe. This runs directly counter to Occam’s Razor: that the simplest explanation is after all the correct one. We have nothing to lose but our preconceptions.  
Robert Monroe has already mentioned the existence of two senses: touch and vision. Indeed, we possess five inner senses that complement our five outer (physical, material) senses. And perhaps more: as Master Ahmet Kayhan remarked, “this head is the antenna of the 18 thousand worlds.” 
This was the beginning of Monroe’s out-of-body experiences (OOBEs or OBEs). Monroe discovered he had a talent for slipping in and out of his body. Mulla Sadra considers this a sign of the Sufi sage: “the body, in relation to him, becomes like a shirt, which he takes off at times and puts on at other times.” (p. 133n452.)
Monroe called this spirit-body, which could be disengaged from his physical body, the “second body.” (Psychologist Carl G. Jung termed it the “subtle body”, along with Ghazzali and the rest of classical Islam (jism latîf). Henry Corbin called it the “spiritual body”.) And soon, he began to slip between worlds as well. For our vast physical universe is just one of the realms accessible to the human spirit. Corbin situates some of these other worlds under the heading of “imaginal world.”
Suhrawardi and the Imaginal World

Traditionally, philosophers have recognized the existence of three worlds: the material world of everyday existence, the intelligible world or the world of the mind, and the spiritual world. A lot of confusion can be traced to the reduction of the spiritual world to the intelligible world, so that events of that world were mistaken for mental phenomena.
Based on his studies of the Sufis and Islamic philosophers, Corbin concluded that a fourth world had to exist. He called this the “Imaginal World” following Ibn Arabi (âlam al-mithâl). Almost half a century before Ibn Arabi, however, Suhrawardi introduced his own independent imaginal world. This is an intermediary realm between the world of pure light and the physical world of darkness, lying somewhere between the physical world and the lower threshold of the world of souls. Nonetheless, Suhrawardi did not elaborate on this concept, and that task was left to his followers. (SEP, 4.3.)

Mulla Sadra
 Further on, Sadruddin Shirazi, also known as Mulla Sadra (d.1640), took up Suhrawardi’s insight about the gradation and intensity of light, and developed an ontology based on the gradation of all beings. Thus, he reversed Suhrawardi’s ontology of light, and returned to Avicenna’s conception of the primacy of existence. (Sadra understood essence only as a mental concept, a product of the human mind.) This corresponds to the late period of Heidegger.
It should be noted that Mulla Sadra was a philosopher rather than a Sufi. Ibn Arabi, however, considered that God’s Being and His Essence are the same (wujûduhu 'ayn dhâtihi). Hence, God's Essence is no mere mental construct, and it is unwise to speak about it at all.
The core of mysticism is nonduality. Our experience is confined to Multiplicity (kasrat), so we have the utmost difficulty comprehending Unity (wahdat). Unity cannot even be expressed, for all language is based on drawing distinctions. The moment you name something, you set it apart from all other things not so named. This is why the mystical experience of Unity is ineffable. Essence and existence are one, they are “not-two”. The instant you name essence and existence separately, you are in duality. But you name them separately because you are always already in Multiplicity. And since philosophyindeed, human communication—is based on language, the experience, the “presence”, of Unity can never be achieved by thought alone.
In short, Sadra borrowed his main idea, the gradation of beings, from Suhrawardi, and substituted being (wujûd) for Suhrawardi’s light. He did appropriate minor parts of Ibn Arabi’s teachings, but he was first and foremost a member of the Illuminationist school of Islamic philosophy. 

In Conclusion
It is true, of course, that Corbin overindulged in Imamology and angelology (the latter perhaps under the influence of Swedenborg). But this in no way detracts from his remarkable achievement: of having found a pathway from modern post-Nietzschean philosophy to Sufism.Select Bibliography
Henry Corbin, “From Heidegger to Suhrawardi: An Interview with Philippe Némo.”
Daryush Shayegan, Henry Corbin: Penseur de l'Islam Spirituel (Paris: Albin Michel, 2011).
Nile Green, “Between Heidegger and the Hidden Imam: Reflections on Henry Corbin’s Approaches to Mystical Islam,” in Le monde turco-iranien en question (Paris: Institut de hautes études internationales et du développement, 2008), pp. 247-259.
Reza Akbarian, Amelie Neuve-Eglise, “Henry Corbin: from Heidegger to Mulla Sadra,” Hekmat va Falsafeh (Wisdom and Philosophy), Vol. 4, No. 2, August 2008, pp. 5-30.
Shihab al-Din Suhrawardi, The Philosophy of Illumination (John Walbridge, Hossein Ziai (Trs.), Brigham Young University, 2000).
Mehdi Amin Razavi, Suhrawardi and The School Of Illumination (Richmond Surrey, UK: Curzon Press, 1997).
Alparslan Açıkgenç, Being and Existence in Sadra and Heidegger (Kuala Lumpur, Malaysia: ISTAC, 1993).
Muhammad Kamal, From Essence to Being: The Philosophy of Mulla Sadra and Martin Heidegger (London: ICAS Press, 2010).
* Heidegger seems to have gotten this concept from Thomas of Erfurt, who wrote (circa 1300): “their mode of understanding would be their mode of being” (SEP 3); “according to Thomas... the mode of understanding [depends] on the mode of being” (p. 24).
** Here I rely mainly on Daryush Shayegan’s excellent account.  
*** The Theology of Aristotle is a paraphrase of parts of Books IV-VI of Plotinus’ Enneads. Suhrawardi misattributes the work to Plato, probably because the latter is frequently mentioned therein.